Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 35—40

UDK 75.046.3(477.43/.44):27
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.035

К 59

FOLK ICONS OF THE EASTERN PODILLYA (BY EXHIBITION FROM THE COLLECTION OF ALEXANDER CHERNOV)

КОZINCHUK Vitalii

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8518-5686

Ph.D.

member of the National Union of Artists of Ukraine

leading researcher of

Precarpathian Art Museum,

2, Nizova str., 76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Contacts: e-mail: br_vitalik@bigmir.net

Abstract. Ukrainian spiritual artifacts have been forbidden long time because of inconsistency with established fictitious samples of the so-called «Byzantine-Moscow canonical style». The article deals with artistic, cultural and theological peculiarities of the icons of Podillia. This is argued of the fact that they have many common features with the artistic heritage of the Western Ukrainian region. Icons of Podillia is a distinctive sample of folk art, which makes it possible to study the lifestyle and moral and ethical principles of the land of Podillia, so there is a need to speak about them.

Keywords: icon, art, Podillya, canon, paracanon, iconology, iconography.

Received 22.12.2018

REFERENCES

Bogomolets, O. (2017). Ukrainian Home Icon. Kyiv: Publishing House of Dmitry Burago [in Ukrainian].
Vasiliev, A. (1976). Erminia. Technology and iconography. Sofia: Septemviri [in Russian].
Yoann, Damaskynn. (2008). Three words in defense of icon veneration. Moscow: ABC [in Russian].
Chronicle of Ruthenia according to the Hypatian list. Retrieved from: http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat.htm. (Last accessed: 2002).
Lukan, V.G. (2010). History of Ukrainian Art. Ivano-Frankivsk: PNU them. V. Stefanуka [in Ukrainian].
Mudryj, С. (1995). Essay on the history of the church in Ukraine. Rome-Lvіv: Publishing House of the Basilian [in Ukrainian].
Rovinsky, D. (1903). Review of icon painting in Russia until the end of the XVII century. St. Petersburg [in Russian].
Turcalo, J. (1974). Essay on the history of Ecumenical Councils. Brussels [in Ukrainian].
Shtepa, P.(2003). Muscovy. Drohobych-Lviv: Revival [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »