Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 20—28

UDK 7.031.4.016.4:391-037(477:474.5)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.020

IN THE SEARCH OF ETHNO-ARTISTIC IDENTITY: UKRAINIAN-LITHUANIAN STUDIOS (the second meeting)

FEDORCHUK Olena

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

PhD in Arts,

Senior Researcher at the Ethnology Institute

National Academy of Sciences of Ukraine,

Folk Art Department

15, Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: folena@i.ua

NYKORAK Olena

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

Doctor in Arts, Professor,

Leading Researcher at the Ethnology Institute

National Academy of Sciences of Ukraine,

Folk Art Department

15, Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: olenanykorak@gmail.com

KUMPIKAYT Egle

PhD in Technical Sciences,

Associate Professor at the Kaunas University of Technology,

Faculty of Mechanical Engineering and Design,

Department of Production Engineering

Studentu str. 56, LT-51424 Kaunas, Lithuania

Contacts: e-mail: egle.kumpikaite@ktu.lt

MILAZHENE Diva

PhD in Technical Sciences,

Senior Researcher at the Kaunas University of Technology,

Faculty of Mechanical Engineering and Design,

Department of Production Engineering

Studentu str. 56, LT-51424 Kaunas, Lithuania

Contacts: e-mail: daiva.milasiene@ktu.lt

NENARTAVIИIŪTĖ Erika

Senior Officer at the Museum

Open Air Museum of Lithuania in Rumљiљkės

Contacts: e-mail: erikanort@yahoo.com

Abstract. This paper continues chronicle series dedicated to Ukrainian-Lithuanian interdisciplinary research project «Ornamentation of West Ukrainian and Lithuanian Folk Textile: Universal and Unique Parameters». The results of the second meeting in June 2018, held in the Open Air Museum of Lithuania (Lithuania, Rumљiљkės, Kaishiadoris district), are presented.

Keywords: Ukraine, Lithuania, ethnographic textile, technical ornament, artistic ornament.

Received 29.01.2019

REFERENCES

Fedorchuk, O., Kutsyr, T., Kumpikaitė, E., Milaљienė, D. & Nenartaviиiūtė, E. (2018). In the search of ethno-artistic identity: Ukrainian-Lithuanian studios (the First Meeting). The Ethnology Notebooks, 2, 333—338 [in Ukrainian].
A group of scientists from Lviv visited Lithuania due to international project. (2018, june 19) from the website of the Press service of Lviv City Council: Retrieved from: https://city-adm.lviv.ua/news/culture/251569-hrupa-lvivskykh-uchenykh-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-ornamentyka-etnohrafichnoho-tekstyliu-zakhidnoi-ukrainy-ta-lytvy-universalni-i-unikalni-parametry-vidvidala-lytvu [in Ukrainian].
Fedorchuk, O. (2018, june 25) Ukrainian-Lithuanian project «Ornamentation of ethnographic textiles of Western Ukraine and Lithuania: universal and unique parameters» from the website of the National Academy of Sciences of Ukraine: Retrieved from: http://ethnology.lviv.ua/ua/63/novyny_z_jyttya_instytutu.html [in Ukrainian].
The Ukrainian-Lithuanian scientific project continues (2018, june 25) from the website of the National Academy of Sciences of Ukraine: Retrieved from: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4106 [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (2004). Ukrainian folk fabric of the XIX—XX centuries: Typology, localization, artistic features. Part 1. Interior fabrics (based on materials from the western regions of Ukraine) [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (2010). Ukrainian folk patterned fabrics: comparative characteristic. Zapysky naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Lviv. CC CCLIX (259): Pratsi Sektsiyi etnohrafiyi ta fol’klorystyky, 179—210 [in Ukrainian].
Report on research work «Ornamentation of ethnographic textiles of Western Ukraine and Lithuania: universal and unique parameters» for the first stage (2018, july 26). In Archive of the Department of Folk Art of the Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
Kumpikaitė, Eglė, & Nėnienė, Inga. (2007). The Diamond Twills in Lithuanian Folk-skirts. Materials science (Medћiagotyra), 1 (Vol. 13, pp. 79—82).
Tomkuvienė, D. (2013). National costume of Kaiљiadorys district. Vilnius: Kaiљiadorys Museum [in Lithuanian].
Fedorchuk, O.S. (2012). Glass-beads in the traditional ukrainian garments (the typology issue). The Ethnology Notebooks, 3, 452—468 [in Ukrainian].
Traditional clothing accessories. Bags, holders, binders, purses, belts, bags (2014). Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus [in Lithuanian].
Juљkienė, I.F. (2015). From basket to bag. Vilnius: Vilnius Ethnic Culture Center [in Lithuanian].
Juљkienė, I.F. (2008). Rieљinės. Vilnius: Spausdino UAB «Petro ofsetas» [in Lithuanian].

Read»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »