Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 272-279

UDK 7.011.26(=161.2)]:745/749(477-054.65)]”191/201″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.272

THE LIFE, DEDICATED TO FOLK ART (to the Memory of Outstanding Scientist Raisa Zakharchuk-Chuhai)

HERUS Lyudmyla

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Сandidate of Аrts (Ph. D), Senior Researcher

of the Institute of Ethnology of the National Academy

of Sciences of Ukraine,

in the Department of Folk Art,

Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine

Contacts: e-mail: ludmilagerus@gmail.com

Abstract. Museum, scientific, pedagogical and organizational activities of Raisa Zakharchuk-Chuhai (1934—2019) as well as the contribution to preservation, research, popularization of Ukrainian decorative and applying arts items are presented. Her scientific heritage, especially her achievements in the study of Yavoriv and Ukrainian Polissya decorative art, Ukrainian embroidery are analyzed.

Keywords: Raisa Zakharchuk-Chuhai, Ukrainian folk art, embroidery, museum, art study.

Received 13.02.2019

REFERENCES

Hlushko, М. (2004). Narodoznavets’ piznaietsia v ekspedytsiinii dorozi. In Raisa Zakharchuk-Chuhaj: bibliohrafichnyj pokazhchyk (pp. 11—14). L’viv [in Ukrainian].
Hoshko, Yu.H. (1980). Krasa mystetstva Yavorivschyny. Zhovten’, 8, 143—144 [in Ukrainian].
Zakharchuk-Chuhaj, R.V. (2004). Ukrains’ka narodna vyshyvka: Zakhidni oblasti URSR. Kyiv [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (1980). Mystetstvo Yavorivschyny. Obrazotvorche mystetstvo, 2, 30 [in Ukrainian].
Raisa Zakharchuk-Chuhaj: bibliohrafichnyj pokazhchyk. (2004). L’viv: In-t narodoznav. NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Selivachov, M.R. (1980). Knyha pro narodne mystetstvo. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 3, 89—90 [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »