Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 259—265

UDK 792.028.03:130.123″19″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.259

MODERNIZATION OF THEATER SPACE: MODERN DOMESTIC ARTISTIC CONTEXT

IUDOVA-ROMANOVA Kateryna

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2665-390X

candidate of art history, associate professor, doctoral student

Department of directing and actor’s skill

Kiev National University of Culture and Arts,

36, Yevgenia Konovalets str., 01601, Kyiv, Ukraine

Contacts: e-mail: iudovakateryna@gmail.com

ALENINA Yuliia

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2940-1943

Master of Arts in the Performing Arts

administrator / director

ProEnglishTheatre/ProEnglishDramaSchool

3, Smolenskaya, str., 02045, Kiev, Ukraine

Contacts: e-mail: ulia.82127121@gmail.com

Abstract. This article involves artistic analysis of the contemporary state and tendencies of Ukrainian theater evolution in terms of scientific and technological development. The study aims to discover typical features of director and stage artist’s cooperation from establishing the technology to creation of stage images using specific examples. To proceed with, the examples were taken from productions of Kiev Academic Drama Theater on Podol, whose stage was opened after the reconstruction in October 2017.

Keywords: equipment scene, technological means of designing the stage, Kyiv Academic Drama Theater «na Podoli».

Received 19.02.2019

REFERENCES

Vergelis O. (26.01.2018). #prevedmedved.ZN.UA. Retrieved from: https://dt.ua/ART/prevedmedved-267369_.html (Last accessed 12.02.2019) [in Russian].
Divchy`nka z vedmedy`kom abo Nepovnolitnya, za moty`vamy` romanu V. Domontovy`cha, inscenizaciya P. Ar’ye . Retrieved from: http://www.theatreonpodol.com/ukr/plays/divchunazvedmedukom (Last accessed 14.06.2018) [in Ukrainian].
Innovaciyi v teatral`no-vy`dovy`shhny`x zakladax kul`tury`. Retrieved from: http://eurhythmics.com.ua/forum-innovatsii-in-theatrical-vidovischnih-zakladah-culture/ (Last accessed 18.10.2018) [in Ukrainian].
Ky`yivs`ky`j akademichny`j molody`j teatr: Stalkery`. Retrieved from: https://molodyytheatre.com/repertoire/stalkery (Last accessed 12.02.2019) [in Ukrainian].
Lekciya Brocza Shandora na temu «Kompleksni rishennya texnichnogo osnashhennya teatriv». Videoxosty`ng Youtube.com. Retrieved from: http://youtu.be/GF0dcIuJe5o (Last accessed 20.10.2018) [in Ukrainian].
Oresteya. Retrieved from: http://theatreonpodol.com/afisha/oresteya/ (Last accessed 12.02.2019) [in Ukrainian].
Skandalnyi «Teatr na Podole» ofitcialno otkryli: Roshen dal 174 milliona Scandalous [«Theater on Podol» officially opened: Roshen gave 174 million]. (2017). Ukrainskaia pravda. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/10/9/7157736/ (Last accessed 12.02.2019) [in Russian].
Slava geroyam. Retrieved from: http://zoloti-vorota.kiev.ua/repertuar/188-slava-geroyam-1[in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »