Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 221—235

UDK 391.4(477.86-11):746.4.048]”19/20″:069.51
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.221

TRADITIONAL KNITTED AND LACE CLOTHES COMPLEMENTS IN POKUTTIA REGION IN XX th — AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY: LOCAL TYPOLOGICAL AND ARTISTIC PECULIARITIES

KOZAKEVYCH Olena

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Candidate of Sciences in Art Studies,

Senior Researcher

Folk Art Department

Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine.

15, Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine

Contacts: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

Abstract. The local and typological peculiarities of clothes complements (hand and footwear) of XX th — at the beginning of XXI century in the context of Pokuttia traditional clothes are considered. Author’s field research in Pukuttia region during 2012—2018, particularly, artifacts from museum and private collections form the basis of typology analysis, manufacturing techniques and decorative features. New information on mittens, «narakvytsi» and «shtutsy» from Pokuttia and Hutsul frontiers and certain locuses of Pokuttia obtained from respondents during the author’s workshops is introduced in the scientific circulation. The existence of products during the outlined time period according to historical, sociocultural and artistic factors has been determined. Clothes complements manufacturing centers and their distinctive nature from the viewpoint of ethnical and artistic parameters are ascertained. The main technological and artistic characteristics of the artifacts are analyzed.

Keywords: dress, clothes complements, mittens, «narakvytsi», «shtutsy», knitting, crocheting, nitting under the form, ethnic and contact pattern, local peculiarities, mutual influence, tradition, ornament, decoration, center.

Received 7.02.2019

REFERENCES

DAIFO. F. 2. Op. 6. Od. save 624 [in Polish].
DAIFO. F. 2. Op. 2. Od. save 338 [in Polish].
DAIFO. F. 2. Op. 2. Od. save 716 [in Polish].
DAIFO. F. 203. Op. 1. Od. save 969 [in Polish].
DAIFO. F. 262. Op. 1. Od. save 591 [in Polish].
DAIFO. F. 262. Op. 1. Od. save 333 [in Polish].
DAIFO. F. 263. Op. 1. Od. save 348 [in Polish].
DAIFO. F. R. 845. Op. 2. Od. save 25 [in Russia].
DAIFO. F. R. 845. Op. 2. Od. save 22 [in Russia].
V-2427/1-2.
V-2426/1-2.
ЕP-20286.
ЕP-20297.
ЕP-20295.
ЕP-20291.
ЕP-20270.
ЕP-3569.
ЕP-20233.
ЕP-20939.
ІFКМ о-3635.
ІFКМо-2574.
КМГ-15802.
КМH-15296.
КМH-15801.
КМH-15800.
КМH-14108.
КМH-20827.
КМH-11469.
КМH-2689.
КМH-9981.
Kozakevych, O., & Pavliuk, S. (Ed.). (2007). Narakvytsi. Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva (pp. 373—374). L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukranian].
Kozakevych, O., & Pavliuk, S. (Ed.). (2007). Kholiavky. Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva (p. 644). L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukranian].
Kozakevych, O., & Pavliuk, S. (Ed.). (2007). Kapchury v’iazani. Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva (p. 259). L’viv: IN NAN Ukrainy [in Ukranian].
Kozakevych, O. (2014). Typolohiia ukrains’kykh narodnykh v’iazanykh ta merezhyvnykh vyrobiv XIX — pochatku XXI stolittia: vbrannia. The Ethnology Notebooks, 6 (120), 1403—1419 [in Ukranian].
Kozakevych, O. (2017). Lokal’ni osoblyvosti pokuts’kykh narodnykh v’iazanykh ta merezhyvnykh vyrobiv kintsia XIX — pochatku XXI stolittia: ochipky. The Ethnology Notebooks, 1 (133), 211—232 [in Ukranian].
Kozakevych, O. (2011). Ukrains’ki tradytsijni v’iazani vyroby kintsia XIX—XX st.: lokal’ni osoblyvosti (za materialamy zakhidnykh oblastej). Zapysky Naukovoho tovarystva im. T.H. Shevchenka (T. CCLXI (261). L’viv, 503—524 [in Ukranian].
Kozakevych, O. (2010). Oseredky v’iazal’noho vyrobnytstva na Ivano-Frankivschyni (za materialamy kintsia XIX—XX st.). Naukovi zapysky (Vyp. 11—12, pp. 60—68). Ivano-Frankivs’k: Lileia-NV [in Ukranian].
Kozakevych, O. (2010). Oseredky trykotazhnoho vyrobnytstva: Ivano-Frankivschyna. Mystetstvoznavstvo’10 (pp. 79—92) [in Ukranian].
Kozakevych, O. (2013). Profesijnyj trykotazh v Halychyni kintsia ХІХ — pershoi tretyny ХХ stolittia: oseredky, asortyment, khudozhni osoblyvosti. The Ethnology Notebooks, 2 (110), 289—305 [in Ukranian].
Nykorak, O. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna ХІХ—ХХ st. Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti (Ch. I). Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv: Afisha [in Ukranian].
Olijnyk, O. (2017). Narodne tkatstvo Pokuttia: tradytsiia i suchasnist’. The Ethnology Notebooks, 2 (134), 251—274 [in Ukranian].

Read»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »