Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 214—220

UDK 7.091
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.214

THE ROLE OF DOCUMENTARY FILM IN PRESERVATION AND VALORIZATION OF FOLK ART

OLARJESKU Dumetru

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9651-5364

Associate Professor,

Doctor of Arts, Film Director

Institute of Cultural Heritage, ASM

Bd. Stefan cel Mare єi Sfоnt,1, MD-2001, Chisinau,

Republic of Moldova

Contacts: e-mail: oldumi60@gmail.com

Abstract. Thanks to performing techniques and technologies, today it has become the most complex and deepest way of expressing reality. Thus, the films dedicated to the folk art have the opportunity to capture the audiovisual complexity of this phenomenon, its dramaturgy, the unusual attitude of the protagonists (dancers, interpreters), the chromatic, the graphics and the cost of the clothing, the unrepeatable ornaments (in stone, wood, carpets) other aspects of our national identity, which only the film is able to fix in all their integrity, capitalizing on them and preserving their image for the future — an important fact today in the process of globalization.

The naivety, the spectacular, the exotic and the mystery of the folk art, as well as its messages full of meaning and wisdom, tempted the filmmakers of all times and all tastes. As an argument — the films devoted to the various genres of folk art, created by the filmmakers Emil Loteanu, Vlad Iovita, Anatol Codru, Vlad Druc, Ion Mija and others.

Keywords: film (documentary), moldаvian film industry, valorization of traditions, folk dance, folk art, ethnographic /choreographic phenomena, cultural heritage.

Received 2.01.2019

REFERENCES

Kernbach, V. (1995). Dictionary of General Mythology. Bucharest: Albatros [in Romanian].
Eliade, M. (1991). Solilocvii. Bucharest: Humanitas [in Romanian].
Ilieshiu, S. (2012). The narrativity of the film image. Iasi: Junimea [in Romanian].
Valйry, P. (1989). Poetry. Dialogues. Poetics and aesthetics. Bucharest: Universe Publishing House [in Romanian].
Moraru, A., (2013, june 6). Romanian National Ethnography in the Context of Communist Totalitarian Policy in Literature and Art [in Romanian].
Clastres, P. (1980). Ethnocide «Research of Political Anthropology». Paris: Seuil Publishing House [in Romanian].
Noverre, J-G. (1967). Letters about Dance and Ballet, Trad. by Yon Yanegic. Bucharest: Muzical Publishing House [in Romanian].
Faure, E. (1971). The Functions of the Cinema. French Translation by Yon Carayon. Bucharest: Meridiane [in French].
Vulcanescu, R. (1985). Romanian mythology. Bucharest: Publishing House of the Academy of the Socialist Republic of Romania [in Romanian].
Ginot, I., & M. Michel. (2011). Dance in the 20th Century. Bucharest: Art Publishing House [in French].

Read»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »