Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 199—207

UDK 796.5:379.85
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.199

THE ROLE OF TOURISM IN THE POPULARIZATION OF FOLK ART (at the example of Ivano-Frankivsk region)

KOROBEINYKOVA Yaroslava

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4882-8611

Candidate of Geological Sciences (Ph. D), Associate Professor

Associate Professor of Tourism Ivano-Frankivsk National

Technical University of Oil and Gas

Str. Carpathians, 15, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk, 76000

Contacts: e-mail: yaroslava.korob@gmail.com

ZORINA Galina

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4097-3045

Assistant at the Department of Tourism

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Str. Carpathians, 15, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk, 76000

Contacts: e-mail: galinachgp@i.ua

Abstract. The folk art is considered in the context of the resource basis for the development of ethnic tourism. The analysis of festival tourism as a way of popularizing folk art is analyzed. An example of the Ivano-Frankivsk region is the ethnic festival movement, the base of resources for the development of ethnic tourism is formed. The prospects of development of tourist attractions related to folk art are outlined.

Keywords: folk art, ethnic tourism, festival, tourist attraction.

Received 18.10.2018

REFERENCES

Koviniova, L. (2012). Foreign experience in the organization of ethnographic tourism. Collection of scientific works SWORLD,2(33),10-11 [in Ukrainian].
Bochan, I. (2011). Introductory speech about ethno-tourism. Ethnotourism Development: Problems and Prospects (Collection of materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists). Lviv [in Ukrainian].
Stetsko, N. (2016). Conceptual framework for the development of ethno-festival tourism in Ukraine. Scientific notes of TNPU them. V. Gnatiuka. Geography. Retrieved from::http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/22.pdf. (Last accessed: 26.09.2018).
Sykerynets, V. (2011). Ethno-cultural potential as one of the factors of the development of the tourist region. Development of Ukrainian Ethnotourism: Problems and Prospects (Collection of materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists). Lviv [in Ukrainian].
Humeniuk, G., & Zagnibida, R. (2011). Prospects for the development of ethnic tourism in the Carpathian region. State of development of excursion service and problems of management of the recreational complex of Prykarpattia (Materials scientific and practical conference). Ivano-Frankivsk-Yaremche [in Ukrainian].
Sukhiy, P., & Vakh, I. (2010). Problems and prospects of development of folk arts crafts of Galytska Hutsulshchyna, as objects of recreation. The state of development of excursion service and problems of management of the recreational complex of Prykarpattia. State of development of excursion service and problems of management of the recreational complex of Prykarpattia (Materials scientific and practical conference). Ivano-Frankivsk-Yaremche [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »