Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 179—184

UDK 745(477.75)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.179

CONTEMPORARY RESEARCH OF A GROUP OF FABRICS FROM THE COLLECTION OF BAKHCHISARAY RESERVE

AKCHURINA-MUFTIEVA Nuriya

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9788-1630

Dr. hab. of Arts, Professor

Crimean Engineering and Pedagogical University

21, Sevastopol str., 95015, Simferopol,

Autonomous Republic of Crimea, Ukraine

Contacts: e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Abstract. The article represents the results of a study of the group of Crimean Tatars fabrics of the stock collection of Bakhchisaray Historical and Cultural Reserve. The author of the article made an attempt at scientific attribution of items, research of techniques of decorative weaving, embroidery and ornaments. Ornamental motifs that were not previously described in the scientific literature are introduced for the first time.

Keywords: head cover, the Crimean Tatars, embroidery, weaving, pattern-ornament.

Received 2.01.2019

REFERENCES

Jeminov, R.R. (2011). The First Crimean Tatar National Museum. Qasevet, 38. 3—15 [in Russian].
Abduramanova, S.N. (2012). Traditional Crimean Tatar embroidery from the KRU BIKZ funds. Creativity of Baki Urmanche and actual problems of national art. (Materials of the International Scientific and Practical Conference, dedicated to the 115th anniversary of the birth of B.I. Urmanche). Kazan [in Russian].
Bodaninskij, U.A. (1930). Archaeological and ethnographic study of Tatars in the Crimea. An impression from the Crimean collection «Reconstruction of the national economy in the Crimea» (Vyp. 2). Simferopol’ [in Russian].
The book of receipts of the Bakhchisaray Historical and Cultural Reserve. 12 [in Russian].
Potapov, L.P. (1973). Umai is a deity of ancient Tьrks in the light of ethnographic data. The Turkological Collection, 1972. Moskva: Nauka [in Russian].
Kotov, V.G. (2010). The female deity Umai/Humai: a comparative characteristic. Izvestija AGU. Istorija, 4—2 (68), 111—114 [in Russian].
Cheremisin, D.V. To the study of Iranian-Turkic relations in the sphere of mythology. Retrieved from: http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/?html=Cremis1.htm (Last accessed: 10.03.14) [in Russian].
Skobelev, S.G. Umai and Dzerasa are goddesses and sisters. Retrieved from: http://zaimka.ru/religion/skobelev_2.shtml (Last accessed: 10.03.14) [in Russian].
Roslavceva, L.I. (2013). Patterned weaving of the peoples of the Crimea in the collection of the State Museum of the East. Catalog of the collection. Moscow: GMV [in Russian].
Akchurina-Muftieva, N.M. (2008). Decorative and applied arts of the Crimean Tatars of the XV — first half of XX century: monograph. Simferopol: Simferopol city printing house [in Russian].
Scientific Archive KRU BIKZ. Fund. 16. Inventory 1. Case 11 [in Russian].
Scientific Archive KRU BIKZ. Fund. 16. Inventory 1. Case 4 [in Russian].
Chepurina, P.Ja. (1938). Ornamental sewing of the Crimea. Moscow; Leningrad: All-Union Cooperative Joint Publishing House [in Russian].

Read»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »