Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 168—178

UDK 745/749(=161.2):069.5:004.738.5]”20″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.168

COLLECTIONIST VS MUSEOLOGIST? (BASED ON GATHERING OF FOLK CLOTHES)

BOLYUK Oleh

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202Х

Candidate of Sciences in Art Studies, Ph.D,

Folk Art Department,

Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine,

15, Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine

Contacts: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Abstract. The paper continues the review of the current state of Ukrainian decorative and applying art, noticed in Internet sources. Now the emphasis is placed on finding a ratio in contradictory or even antagonistic mutual accusations regarding the position of a museum worker and a private collectionist whose field of interest covers decorative and applying art. Their personal priorities and attitudes towards real artifacts are caused by various impulses, but also they have a number of similar tasks, which can best be demonstrated at the gathering of folk clothes. Ways for their mutual beneficial activity are suggested.

Keywords: narrative, collecting, museum work, decorative and applying art, modernity, Internet.

Received 7.02.2019

REFERENCES

Epshtane, M. One again about postmodernism and political correctness. Retrieved from: https://snob.ru/profile/27356/blog/146444?fbclid=IwAR24ANzTWviiWMm7wD4UitZtIoY9_Qndqwwd9Ism9H996Z5CDBSb1xaXgh8 (Last accessed: 20.07.2018) [in Russian].
Bolyuk, O. (2018). Current Status of Ukrainian Decorative and Applied Art Creative Practices (Internet Sources Narratives): The first question: attempts to classify useful information. The Ethnology Notebooks, 2, 339—343.
Institute of Ukrainian Art Items Collecting. Retrieved from: http://ikump.ntsh.org/ (Last accessed: 12.09.2018) [in Ukrainian].
Collecting. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F (Last accessed: 1.09.2018) [in Ukrainian].
Ethnographic Collection «Krovec». Retrieved from: https://krovets.com.ua/uk (Last accessed: 20.09.2018) [in Ukrainian].
Ethnographic Collection «Drevo». Retrieved from: https://www.facebook.com/zbirkadrevo (Last accessed: 22.01.2019) [in Ukrainian].
Center for Cultural & Arts Initiatives. URL:https://artcenter.org.ua/museum (Last accessed: 30.01.2019).
The First Exhibition of Traditional Clothing from Collection Vydymo-Nevydymo Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=nskjDDEST4I (Last accessed: 29.08.2018)] [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (1995). Field materials from Bojko’s region. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of the Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od save. 411.
Bolyuk, O. (1996). Field materials from Hutsul’s region. Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of the Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od save. 430 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (1998). Field materials from Pokuttia’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save. 462 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2001). Field materials from Pokuttia’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save. 473 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2002). Field materials from Opillia’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 496 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2005). Field materials from Bojko’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 523 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2006). Field materials from Bojko’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 536 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2007). Field materials from Bukovyna’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od save 555 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2008). Field materials from Hutsul’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 581а [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2009). Field materials from Bojko’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 596а [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2010). Field materials from Polissia’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 599 [in Ukrainian].
Bolyuk, O. (2011). Field materials from Podillia’s region. Archive of the IN NANU. F. 1. Op. 2. Od. save 611 [in Ukrainian].
Khmelnytsky Became the First City to Present the Collection of Authentic Women`s Clothing «National». Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=g5Pytfj1Dm8 (Last accessed: 14.10.2018)] [in Ukrainian].
Ukrainian Designers Ethno-Show Has Passed in the Center of Lviv. Retrieved from: http://lviv1256.com/news/v-tsentri-lvova-projshov-etno-pokaz-ukrajinskyh-dyzajneriv/ (Last accessed: 16.09.2018)] [in Ukrainian].
Spadok. Retrieved from: https://film.ua/uk/production/filmsandseries/projects/309 (Last accessed: 07.09.2018)] [in Ukrainian].
«Shchyri. Sviata». Charity Calendar of Ukrainian Holiday Dress. Retrieved from: http://vsviti.com.ua/nws/91030 (Last accessed: 10.09.2018) [in Ukrainian].
«Shchyri. Spadshchyna»: Ukrainian Costumes Calendar. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/features-38301568 (Last accessed: 10.09.2018) [in Ukrainian].
Ukrainian Singers Have Worn National Costumes for a Charity Calendar. Retrieved from: http://firtka.if.ua/blog/view/ukrainski-spivacki-vdagnuli-nacionalni-kostumi-dla-blagodijnogo-kalendara78256 (Last accessed: 10.09.2018)] [in Ukrainian].
Roksolana Shymchuk Ethno-Galary. Lviv, 2017. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=adppyk91-7M (Last accessed: 17.09.2018)] [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »