Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 157—167

UDK 069-027.551:7
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.157

WHY RESEARCHER SHOULD POSSESS AN ART’ COLLECTION?

SELIVACHOV Michael

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9199-0270

Doctor of Arts (hab), Professor,Head of the Design and Technology Department Kyiv National University of Culture and Arts,

36, E. Konovalets, str., Kyiv, Ukraine

Contacts: e-mail: miksel@ukr.net

Abstract. An art researcher (if he/she does not work in a museum) cannot be successful without his own mini-museum. It allows him/her to communicate with exhibits on daily basis, gradually revealing all the deeper layers of artistic content, figuring out, if necessary some technical details. It is important to perceive the objects of art by all five senses, and not just a sight, as it is possible in an ordinary museum.

This article characterizes the most interesting things from the author’s collection (mostly samples of folk art), as well as the circumstances of their acquisition and the stages of forty-year formation of the collection. Such mini-museums are very useful for professional work.

Keywords: decorative art, early printed books, folk art, private collections, traditional crafts.

Received 24.01.2019

Read»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »