Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 142—148

UDK 785.1 +78.03
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.142

VICTOR VLASOV’S WORKS IN THE REPERTOIRE OF THE ENSEMBLE OF BANDURA PLAYERS «CHARIVNITSI»

BEREZUTSKA Maryna

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5511-2195

Аsistant professor

Department of Folk Instruments

Glinka Dnipropetrovsk Academy of Music,

10 Livarna Str., 49044, Dnipro, Ukraine.

Contacts: e-mail: bermarser@ua.fm

Abstrakt. Ensemble of bandura players «Charivnitsi» M. Glinka Dnipropetrovsk Academy of Music is a living example of Ukrainian musical culture, its repertoire reflects the development of all ensemble bandura performance. The repertoire of the ensemble «Charivnitsi» includes musical mixture of various styles and trends, genres and forms. These are Ukrainian folk songs, works of foreign and domestic composers-classics, contemporary Ukrainian composers. Problem Statement. An important role in the development of any musical instrument plays the original repertoire created by the composers for this instrument only. Victor Vlasov’s оriginal works for bandura have a special place in the ensemble’s repertoire. A modern Odessa composer Victor Vlasov combined the unique timbre of bandura, poems of Ukrainian poets, contemporary means of musical expressiveness. Purpose. To analyze the works of V. Vlasov in the repertoire of the ensemble of bandura players «Charivnitsi» of M. Glinka Dnipropetrovsk Academy of Music, to find out the individual peculiarities of composer style in the original works bandura, to determine the role and significance of Vlasov’s works in the context of the problem of the bandura ensemble repertoire. Methods. The methodological basis of research comprises methods of system historical and musicological art analysis based on the principles of comprehensiveness and consistency. Results, Conclusion. The V. Vlasov’s works for bandura is a separate layer of the bandura repertoire, which is distinguished by the new approach of the modern composer to the national musical instrument. The composer masterfully used the timbre-acoustic properties of bandura in new original works, which made them hits of bandura performance and at the same time an integral part of the bandura’s concert and pedagogical repertoire.

Keywords: ensemble of bandura players, original repertoire for bandura, composer V. Vlasov.

Received 6.12.2018

REFERENCES

Мorozevich, N.V. (2017). Bandura creativity of V. Vlasov in the modern musical culture of Ukraine. Bandura Art of the 21st Century: Trends and Prospects for Development: (Proceedings of the II International Scientific Conference, Kyiv, 2006). Kyiv [in Ukrainian].
Ivanitsky, A.I. (2004). Ukrainian folk music. Vinnitsa: Nova Knyha [in Ukrainian].
Shevchenko, T.G. (2003). Complete collection of works in 12 volumes. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].
Yatsenko, M. (Еd.). (1996). The history of Ukrainian literature of the XIX century: in 3 volumes. (Vol. 2): 40—60’s of the nineteenth century. Kyiv:Lybid [in Ukrainian].
Eisenstok, I.Y. (Еd.). (1976). Shevchenko dictionary in two volumes. (Vol. 1). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].
Lanovik, M.B., Lanovik, Z.B. (2006). Ukrainian oral folk art. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »