Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 130—141

UDK 7. 01. 26: 7. 04
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.130

THE INFLUENCE OF FOLK ART ON THE SEARCH FOR NEW SOLUTIONS IN THE CONTEMPORARY ICON PAINTING BY LAVRA ART STUDIO NAMED AFTER I.YIZHAKEVICH

VILKHOVETSKA Kateryna

ORCID ID 0000-0002-5251-4252

Postgraduate,

Kyiv National University of Culture and Arts

Chigorin Str., 20, Kyiv, 01042, Ukraine

Contacts: e-mail: vilkhovetska.art@gmail.com

Abstract. Iconography in Lavra has a centuries-old tradition, trends that influenced church art on the territory of all Ukraine originated here. Lavra’s craftsmen adapted the best experience of eastern and western culture, they synthesized and interpreted according to their own aesthetic tradition.

This article traces the formation of the style of the Lavra icon painting school and its traditions of art education. The first part contains the consideration and analysis of the activities of the Lavra icon painting schools from the 17th century to the beginning of 20th century in search of a new artistic language and a penchant for the influence of folk art. The importance of I. Yizhakevych’s teaching and his creative searches within the framework of the canon with the use of folk art motifs for the school of Lavra and church art in general is emphasized.

Members of the named after I. Yizhakevych creative association, contemporary icon painters are following him in the striving of the new artistic language. The second part of the article in the form of short essays, created on the basis of interviews with these modern icon painters, introduces to their work, in which they continue the traditions of their predecessors.

The problems of education and the prospects for the development of church art and the role of the Lavra icon-painting school in the cultural context of the country are considered.

Keywords: Lavra icon painting school, church art, wall painting, icon painting, icon painter, folk art, artist, canon.

Received 31.01.2019

REFERENCES

Zholtovskyi, P.M. (1982). Drawings of the Kyiv-Lavra iconografic studio. Album-catalog. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Shydenko, V.A. (2008). Selected works from the history of Kyiv Pechersk Lavra. Kyiv: NKPHCP; Phoenix [in Russian].
Lopukhina O.V. (1999). Activities and artistic direction of the Lavra’s icon painting workshop of the XIXth and beginning of the XXIth centories. Lavrsky Almanac: Kyiv-Pechersk Lavra in the сontext of Ukrainian history and culture: Issue 2, 11—17 [in Ukrainian].
Dundiak, I. (2016). Ivan Yizhakevych and the church’s art of Ukraine of the second half of the XXth century. The ethnolodgy notebooks, 5, 1095—1101 [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »