Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 99—102

UDK 78(073)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.099

PEOPLE’S ORCHESTRA AS A FACTOR OF PROFESSIONAL GROWTH OF THE FUTURE PEDAGOGUE-MUSICIAN

STUKALENKO Zoya

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5577-2655

Сandidate of Pedagogical Sciences,

Senior Lecturer of the Department of Music Art and Choreography

Central Ukrainian State Pedagogical University named after

Volodymyr Vynnychenko,

1, Shevchenko str., 25000, Kropivnitsky, Kirovograd region, Ukraine

Contacts: e-mail: stukalenkoz@gmail.com

Abstract. The article describes the profile discipline in the system of professional training of the future teacher of music — the folk orchestra. It is also emphasized that the most effective form of development students’ creative abilities is an educational orchestra collective. The main purpose of professional growth of the future teacher-musician is not only profound mastering of a combination of professional abilities and skills in the orchestra, but also management of the orchestra team and creative self-realization. The problem was studied by scientists: E. Bobrovnikova, E. Bortnik, L. Haydamak, V. Gutsal, A. Nesovibatko, I. Sklyar, G. Hotkevich, L. Cherkassky. In scientific researches of A. Gumenyuk, P. Ivanova, V. Komarenko, M. Ly­senko, S. Martsinkovsky, L. Nosov, E. Bezpyatov, V. Voe­vodin, A. Ilchenko, V. Komarenko, I. Intelligent, E. Yutzevich covered the methodology of working with folk orchestras, features of its functioning. V. Deinega, L. Drazhnitsa, V. Gutsal, D. Pshenichny. The repertoire directions of contemporary folk-orchestral performance are presented. For example, works from the repertoire of the «Steppe dawns» orchestra of Folk Instruments by the Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko were translated and processed by the head Z.M. Stukalenko.

Keywords: folk orchestra, music, art, repertoire, student.

Received 24.12.2018

REFERENCES

Dejneha, V.M. (2002). Muzychnyj instrumentarij iak pokaznyk spetsyfiky orkestru narodnykh instrumentiv. Naukovyj visnyk NMAU im. P. I. Chajkovs’koho» (Vyp. 22, kn. 8, pp. 119—129). Kyiv [in Ukrainian].
Il’chenko, O.O. (1994). Narodne orkestrove vykonavstvo: amatorstvo i problemy khudozhnosti: monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].
Cherkas’kyj, L.M. (2003). Ukrains’ki narodni muzychni instrumenty. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Read»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »