Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. #1 (145)

The Ethnology Notebooks. 2019, 1 (145), 57—65

UDK 745.52(477):7.036.1 “1930/1960”
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.057

UKRAINIAN THEMATIC CARPET OF 1930 —1960s AS AN ART PRACTICE OF SOCIAL REALISM

YAMBORKO Olha

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0340-5436

Candidate of Art Studies, Associate Professor, Teacher

Institute of Arts of Vasyl Stefanyk

Precarpathian National University,

Department of Design and Theory of Art

34a, Sakharova str., 76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Contacts: e-mail: kalyna015@gmail.com

Abstract. The article deals with the factors of the formation of the phenomena of thematic carpet weaving in the Ukrainian art of the 1930s—1960s. The specifics of the development of this artistic practice in the conditions of the Soviet totalitarian system were highlighted, and the decisive influence of socialist realism on the visual stylistics and the genre structure of the woven panel was determined. The main focus is on carpet themes, hierarchy of genres, and also shown as this kind of carpet weaved on the prospects of Ukrainian and other post-Soviet national textile art schools.

Keywords: thematic carpet, socialist realism, ideology.

Received 25.01.2019

REFERENCES

Golomshtok, I. (1994). Totalitarian art. Moscow: Galart [in Russian].
Golomshtok, I. (1976). The language of art under totalitarianism. Kontinent, 7, 331— 391 [in Russian].
Gundorova, T. (2008). Socialist realism: between modern and avant-garde. Slovo і Chas, 4, 4—21 [in Ukrainian].
Gjunter, H. (2000). The Life Stages of the Socialist Realism Canon. In H. Gjuntera, E. Dobrenko (Ed.), Socrealisticheskij kanon (pp. 281—288). St. Petersburg: Academic project [in Russian].
Gjunter, H. (2000). The totalitarian state as a synthesis of the arts. In H. Gjuntera, E. Dobrenko (Ed.), Socrealisticheskij kanon (pp. 7—15). St. Petersburg: Academic project [in Russian].
Dneprov, V. (1957). Ideal image and image typical. Novyj mir, 7, 218—236 [in Russian].
Dobrenko, E. (2004). Socialist Realism and Real Socialism. Colloquia, 18, 57—91 [in Russian].
Dobrjans’ka, І., & Zapasko, Ja. (1956). Carpet weaving artillery «“Victory» in the village of Glynyany, Lviv region. Materials on ethnography and artistic production (Vol. ІІ, pp. 21—23) [in Ukrainian].
Zhdanov, A. (1934). Soviet literature is the most ideological, most advanced literature in the world: speech at the first All-Union Congress of Soviet Writers. Moscow: Hud.lit. [in Russian].
Zhuk, A. (1973). Ukrainian Soviet carpets. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Zhuk, A. (1981). Ukrainian Leniniana in decorative art. Obrazotvorche mistectvo, 4, 9—11 [in Ukrainian].
Le, І. (1955). Zmichka. In I. Le (Ed.). Writings (pp. 64—75). Kyiv: Derzh. vid-vohud. lіt-ry [in Ukrainian].
Lejderman, N. (2002). Trajectories of the «experimental era». Questions of literature, 4 [in Russian].
Manucharova, N. (1952). Decorative and applied art of the Ukrainian SSR: (According to the exhibition materials 1949). Kyiv: Vid-vo AA URSR [in Ukrainian].
Mochalov, L. (1986). The problem of realism in Soviet art. Problemy sovremennogo iskusstva. In L. Mochalov (Ed.). Problems of Modern Art (pp. 15—22). Moscow: Sovetskij hudozhnik [in Russian].
Novytska, M. (1948). Thematic Carpets of Soviet Ukraine. Visnyk Akademiyi arkhitektury URSR, 4, 24—32 [in Ukrainian].
Petrovskaja, E. (2012). Socialist Realism: High Low Art. In E. Petrovskaja (Ed.). Unnamed: Community. Moscow: Falanster [in Russian].
Rohotchenko, O. (2016). Fine Arts of Ukraine 1940—1960s: ways of development and artistic and stylistic peculiarities. (Doctoral dissertation). Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [in Ukrainian].
Sverbilova, T. (2008). The project of national identification of national social realism and drama of the 30-th of the twentieth century. Slovo i Chas, 4, .21—29 [in Ukrainian].
Fedoriv, U.(2016). Socialist Realistic Canon in the Ukrainian Literature: Mechanisms of Formation and Transformation. (Ph.D. dissertation). Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].
Kharkhun, V. (2008). Leniniana as an aesthetic project. Slovo i Chas, 7, 33—43 [in Ukrainian].
Kharkhun, V. (2010). Socialist Realistic Canon in the Ukrainian Literature: Genesis, Development, Modifications (Dr. philos. sci. diss. abstr.). Kyiv [in Ukrainian].
Jankovskaja, G. (2002). Artists in the years of late Stalinism: Everyday life and (or) ideology. Slavica Lundencia, 22, 269—286 [in Russian].

Read»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »