Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

2018 year, issue 1

1-2018

Kyrchiv Roman
A SCIENTIST AND SCIENTIFIC ORGANIZER

5-9

Yatsiv Roman
SUCTION INTEGRATES: STEPAN PAVLIUKA’S SCIENTIFIC AND ORGANIZATIONAL MODELS

10-13

Pashchenko Yevhen
CROATIAN COURSE OF STEPAN PAVLIUK

14-19

Mushynka Mykola
VOLODYMYR HOSHOVSKYI`S WORKS ECHO IN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

20-26

Pavliuk Stepan
WITH BOUNDLESS LOVE TO GOD, WITH ANXIETY AND RESPONSIBILITY FOR THE UKRAINIAN PEOPLE!

27-35

Sopolyha Myroslav
MODERN POLITICAL RUSYNISM AT CARPATHIAN REGION — AN ANTI-UKRAINIAN PROJECT (ON THE EXAMPLE OF SLOVAKIA)

36-47

Kyrchiv Roman
FROM THE BIOGRAPHY OF HISTORICAL-ETHNOGRAPHIC MONOGRAPHY «BOIKIVSHCHINA»

48-56

Kozholianko Georgii
SOLAR CULT OF ANCIENT UKRAINIANS

57-64

Kozholianko Olexandr
EASTER CEREMONIES AT BUKOVYNA

65-69

Segeda Serhii
PETRO KALNYSHEVSKYI: SOLOVETSKY’S IMPRISONMENT, THE FATE OF THE GRAVE, THE ANTHROPOLOGICAL PORTRAIT

70-79

Balahutrak Mykola
ETHNOPSYCHOLOGICAL VIEWS OF MIHAILO DRAHOMANOV AND IVAN FRANCO AND A NEW AGE OF EUROPEAN HUMANISTICS

80-90

Kis Oksana
A «WOMAN’S QUESTION» IN THE OUN IDEOLOGY AND PROPAGANDA

91-102

Ivankova-Stetsyuk Oksana, Markov Igor
BETWEEN TWO WORLDS: ACTUAL LIFE STRATEGIES OF VICTIMS OF MILITARY CONFLICT IN UKRAINE

103-111

Patsai Tamara
ETHNOGRAPHIC EXPEDITIONS OF THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE HUTSUL REGION

112-124

Kuzmenko Oksana
FOLKLORIC SIGNS OF WAR EXISTENCE IN THE TRIAD OF CONCEPTS «FREEDOM» – «CAPTIVITY» – «DESTINY»

125-137

Boliuk Oleh
THEORETICAL INSTRUMENTATION OF THE KNOWLEDGE OF THE PHENOMENON OF THE CHURCH ARTISTIC WOOD: TO THE QUESTION OF THE MAIN CONCEPTS

138-149

Demchuk Maria
THE MOST ANCIENT UKRAINIAN OIKONIMS OF ANTHROPONYMIC ORIGIN: THE QUESTION OF ETYMOLOGY

150-155

Radovych Roman
TRADITIONAL DWELLING AT THE NORTHWEST OF EASTERN POLISSIA in the late XIX — the middle of XX century (based on materials of the Ripky district of Chernihiv region)

156-170

Sapeliak Oksana
CREATIVE COOPERATION OF THE BISHOP ANDRII SAPELIAK WITH THE INSTITUTE OF ETHNOLOGY OF THE NAS OF UKRAINE

171-178

Levytska Mariana
THE «SACRED RUS» CONCEPT AND SACRALISATION OF THE IMPERIAL POWER BY THE RELIGIOUS ART (POCHAYIV MONASTERY IN 19TH CENTURY SAMPLE)

179-188

Taras Yaroslav
PUBLIC-COMMUNE MUTUAL ASSISTANCE AT POKUTTIA: TOLOKA, KLAKA, POMOCHI, SUPRIAZH

189-199

Fainyk Tetiana
THE CONCEPT OF THE BORDER AND ITS REFLECTION IN THE TRADITIONAL-FOLK APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF HOUSING AND ECONOMIC COMPLEXES IN UKRAINIAN VILLAGES

200-205

Herus Liudmyla
UKRAINIAN DOLL IN FOLK CLOTHES: HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN PRACTICE

206-214

Yatsiv Roman
ETHNOCULTURAL KNOWN ARTISTIC PROCESSES PETRO GREGORIJCHUK (1914—1990)

215-230

Stelmashchuk Halyna
DEVOTION TO IDEALS AS A WAY OF LIFE: DOCTOR, POET, WRITER, UKRAININ PATRIOT, PUBLICMAN — MYKHAILO KACHALUBA (110-s anniversary from a birthday)

231-241

Hanna Vrochynska
MASTERING AND REPRODUCTION OF ARTISTIC TRADITIONS OF UKRAINIAN FOLK FEMININE JEWELRY IN WORKS OF MODERN ARTISTS

242-253

Kosmina Oksana
NAMES OF THE JEWELRY OF XI—XVIII CENTURIES (materials for the terminology dictionary)

254-268

Klimashevskyi Andrii, Oksana Herii
FRENCH ROYAL TRAIL OF ANCIENT LOVE IN LVIV TAPESTRIES

269-280

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »