Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

2017 year, issue 3

3-2017

Pavliuk Stepan
A QUARTER CENTURY STRUGGLE FOR OUR FUTURE!

503-530

Hlushko Mykhailo
LITTLEKNOWN RESEARCH BY MARKO HRUSHEVSKY

531-540

Tarasiuk Iryna
«RELIGIOUS VOCATIVES» (EXCLAMATORY RELIGIOUS FIGURES OF SPEECH) AS A MANIFESTATION OF THE PEOPLE`S EMOTIONAL CULTURE

541-554

Kis Oksana
WOMEN’S BODIES AND SEXUALITY IN CONFINEMENT: EXPERIENCES OF THE UKRAINIAN WOMEN POLITICAL PRISONERS OF THE GULAG

555-565

Fedorchuk Olena
ETHNIC ART TRADITION CONCEPT OF GLASS¬BEADED DECORATION IN UKRAINIAN NATIONAL COSTUME (PART 1)

566-578

Herus Liudmyla
NATIVITY CRIB (SHOPKA) IN UKRAINIAN CHRISTIAN TRADITION: GENESIS, HISTORY, SYMBOLIC

579-595

Pastukh Nadia, Huzii Roman
FROM BOYKO`S WEDDING TRADITIONS: PERIWINKLE RITUALS ON STAROSAMBIRSCHCYNA

596-603

Movna Uliana
TRADITIONAL WEDDING OF DNIEPER UKRAINE UKRAINIANS: THE WAX CANDLE RITUAL FUNCTIONS

604-614

Radovych Roman
FORMATION OF TWO¬ROOMS DWELLINGS AND COMPLICATED PLANNING DESIGNS OF POLYSIA`S BUILDINGS

615-631

Syvak Vasyl
THE INTERIOR FURNISHINGS OF THE NATIONAL HOUSING UKRAINIAN CARPATHIANS: THE LEVEL OF SCIENTIFIC PROBLEM DEVELOPMENT

632-645

Ivashkiv Halyna
POTTERY FROM POKUTTYA: CERAMIC CENTRES, AUTHORS, TYPOLOGY AND ARTISTIC PECULIARITIES OF THE EARTHENWARE

646–676

Shcherban Olena
THE FOLK TECHNOLOGY OF COOKING IN POTTERY (XIX—XX CENTURIES)

677-684

Sokil Vasyl
CHURCH ON THE EVE OF CLOSING: PRIEST IVAN DIORKA IN VOLOSIANKA VILLAGE

685-689

Sokil Vasyl [the project supervisor]
MATERIALS TO FOLKLORE ENCYCLOPEDIA. 4th issue

690-730

Konopka Volodymyr
FROM THE FOLK SPIRITUAL CULTURE OF UKRAINIANS IN HUCULIAN BUKOVYNA: MATERIALS OF THE FIELD ETHNOGRAPHIC INVESTIGATIONS

731-736

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »