Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

2017 year, issue 1

1-2017

Kyrchiv Roman
POKUTTIA AS A HISTORIC-ETHNOGRAPHIC DISTRICT OF UKRAINE

3-22

Kuzmenko Oksana
THE FOLKLORE OF POKUTTIA: DYNAMICS OF TRADITION

23-60

Kharchyshyn Olha
THE CALENDAR CEREMONIAL FOLKLORE OF POKUTTIA: TRADITION`S CONTINUITY AND VARIABILITY

61-74

Pankiv Mykhailo
THE OLD-POKUTTIA`S SONGS OF UKRAINIANS AT Х—ХVIII CENTURIES IN IVAN FRANKO`S CREATIVE HERITAGE

75-81

Bilous Vira
TO THE POKUTTIAS ETHNOGRAPHY SCOURCES (the third quarter of the nineteenth century)

82-84

Serebriakova Olena
SYMBOLIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF RITUAL ATTRIBUTES IN POKUTTIAN`S KLEROMANTIC ACTIONS

85-98

Radovych Roman
THE FOLK DWELLING`S HEATING SYSTEM AT POKUTTIA (XIX — the first half of XX century)

99-113

Taras Yaroslav
FISHING AT POKUTTIA

114-122

Horoshko-Pohoretska Lesia
THE PRENATAL RITES OF THE DWELLERS OF POKUTTIA: SIGNS, INSTRUCTIONS, WARNINGS

123-128

Taras Yaroslav
TRADITIONAL GARDENING AND WINEGROWING AT POKUTTIA

129-135

Sapeliak Oksana
POKUTTIANS` NUTRITION

136-153

Chrystyna Boichuk
THE WEDDING RITUALITY OF HORODENKA DISTRICT (ON THE BASE OF 2016’S EXPEDITION DATA’S)

154-159

Herus Liudmyla
«KOLACH» IN THE WEDDING RITUAL OF POKUTTIANS AT THE LATE XIX — EARLY XXI CENTURY: PLASTIC SOLUTION, SYMBOLIC, FUNCTIONS

160-170

Fainyk Tetiana
FOLK VETERINARY SCIENCE AT POKUTTIA

171-182

Motyl Romana
POTTERY WORKSHOP «CERAMICS OF POKUTTIA»: THE PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVITY

183-187

Fedorchuk Elena
ARTISTIC TRADITION OF GLASS-BEAD`S FOLK CLOTHES DÉCOR FROM THE POKUTTYA

188-202

Kozakevich Olena
LOCAL PECULIARITIES OF POKUTTIA`S FOLK KNITTED AND LACE GOODS AT LATE XIX — EARLY XXI CENTURIES: OCHIPKY

203-224

Shpak Oksana
CENTER OF FOLK PAINTING ON GLASS OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY IN THE VILLAGE OF TORHOVYTSIA, HORODENKA DISTRICT, IVANO FRANKIVSK REGION

225-232

Kilar Anastasiya
MEMORIAL MOTIFS IN THE CALENDAR RITUALITY OF POKUTTIA`S UKRAINIANS

233-245

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »