Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1039—1061

УДК 7.072.2(092) Никорак О.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Надійшла 16.07.2018

ПРАЦЯ НА БЛАГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (До ювілею Олени Іванівни Никорак)

Шпак Оксана Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. Висвітлюється життєвий і творчий шлях доктора мистецтвознавства, професора Олени Іванівни Никорак, — відомої вченої, етнолога і мистецтвознавця, художниці й педагога, провідного наукового співробітника Інституту народознавства Національної академії наук України. Простежено у хронологічному порядку найважливіші події та визначено основні напрями наукової діяльності вченої — теорія та історія декоративного мистецтва, зокрема традиційного ткацтва, ліжникарства, килимарства, вишивки та інших видів.

Список використаних джерел

 1. Атаманюк Ю. Залюблена в мистецтво і науку / Ю. Атаманюк // Час і події. — 2008. — 19.06. — № 2008—25.
 2. Бондар А. Відзнаки дванадцятого форуму видавців у Львові / А. Бондар // Дзеркало тижня. — № 37 (565). — 2005. — 24 вересня.
 3. Ганна Вінтоняк: Альбом / керівник проекту, автор вступ. ст., упоряд. О.І. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. — 208 с.
 4. Герус Л. Відділ народного мистецтва: 25-ліття діяль­ності / Л. Герус // Народознавчі зошити. — 2017. — № 5 (137). — С. 1003—1018.
 5. Голубець  Г.В. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950—1990‑ті рр.) / Г. Голубець.— Львів : Колір-Про, 2015. — 240 с. : іл.
 6. Горинь Г.Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Г.Й. Горинь ; упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016. — 200 с.
 7. Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського : монографія / Д. Пожоджук, Я. Ткачук, О. Никорак, Р. Захарчук-Чугай, К. Сусак  ; загальна редакція: О. Никорак ; відповідальна за випуск: Л. Лихач. — Київ : Родовід, 2010. — 200 с. : іл.
 8. Дутка Р. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Українська народна тканина. — Львів : Афіша, 2004. — 584 с. : іл. / Р. Дутка // Мистецтвознавство’05 : науковий збірник. — Львів : СКІМ ; Інститут народознавства НАН України, 2005. — С. 208.
 9. Кара-Васильєва Т. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Українська народна тканина / Т. Кара-Васильєва// Народне мистецтво. — № 1—2. — 2007. — С. 80.
 10. Никорак О. (Гасла) Бердо, бесаги, верета, веретено, верстат ткацький та ін. (всього 33 гасла і 17 персоналій) / О. Никорак // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 56—57, 79—80, 80—81, 112—113, 222, 268—270, 291, 301—302, 308—309.
 11. Никорак О. Гришин Володимир Степанович / О. Никорак // Енциклопедія сучасної України. — Т. 6. — Київ, 2006. — С. 494—495.
 12. Никорак О.І. Деякі грані таланту вченої / О. Никорак // Горинь Г.Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016. — С. 17—23.
 13. Никорак О. Звичаєво-обрядова функція гуцульської вишивки / О. Никорак // Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського : монографія / загальна редакція: О. Никорак ; відповідальна за випуск: Л. Лихач. — Київ : Родовід, 2010. — С. 89—122.
 14. Никорак О. З історії розвитку ткацтва Гуцульщини (кін. ХІХ—ХХ ст.) / О. Никорак // Історія Гуцульщини : у 6 т. / голов. ред. М. Домашевський. — Львів : Логос, 2001. — Т. 6. — С. 262—296.
 15. Никорак О.І. Килими / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986.— C. 32—40.
 16. Никорак О.І. Осередки народних художніх промислів УРСР: Закарпатська обл. / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — C. 108—112.
 17. Никорак О.І. Осередки народних художніх промислів УРСР: Івано-Франківська обл. / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — C. 112—116.
 18. Никорак О.І. Осередки народних художніх промислів УРСР: Чернівецька обл. / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986.— C.  136—138.
 19. Никорак О. Роль і значення традиційної тканини в інтер’єрі гуцульської церкви / О. Никорак // Історія Гуцульщини : у 6 т. / голов. ред. М. Домашевський. — Львів : Логос, 2001. — Т. 6. — С. 574—583.
 20. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 222 с. : іл.
 21. Никорак О. Тканини українців Карпат / О. Никорак // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. / голов. ред. С. Павлюк. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — Т. ІІ. Етнологія та мистецтвознавство. — С. 668—693.
 22. Никорак О. Ткацтво / О. Никорак // Українське народознавство: Навч. посіб. / за ред. С.П. Павлюка. — Київ : Знання, 2004. — С. 40—51. — (2-ге вид.; перероб. і доп.).
 23. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / О.І. Никорак. — Львів : Національна Академія наук України ; Інститут народознавства, 2004. — 584 с. : іл.
 24. Ныкорак О.И. Художественное ткачество / О. Ныко­рак // Украинские Карпаты: Культура [Ю.Г. Гошко (отв. ред.), Я.П. Запаско, Р.Ф. Кирчив, К.М. Кутельмах и др.]. — Киев : Наукова думка, 1989. — C. 157—161.
 25. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О. Никорак // Гуцуль­щина: Історико-етнографічне дослідження. [Ю.Г. Гошко (відп. ред.), П.М. Жолтовський, Р.Ф. Кир­чів, М.І. Моздир, Р.В. Захарчук-Чугай]. — Київ : Наукова думка, 1987. — C. 364—379.
 26. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О. Никорак // Лемківщина : у 2 т. — Т. 2. Духовна культура.— Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — С. 242—255.
 27. Никорак О.І. Художні тканини / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — C. 20—31.
 28. Сапеляк О. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Цілісний погляд на феномен традиційного ткацтва / О. Сапеляк // Народознавчі зошити. — 2006. — № 1—2. — С. 293—295.
 29. Сапеляк О. Рец. на кн. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 583 с. : іл. / О. Сапеляк // Наукові записки. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. — № 9—10. — С. 113—115.
 30. Стельмащук Г. Рец. на кн. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ століття: Типологія, локалізація, художні особливості. Част. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 583 с. / Г. Стельмащук // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Вип. 16. — Львів, 2005. — С. 268—273.
 31. Стельмащук Г. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Українська народна тканина / Г. Стельмащук // Мистецтвознавчий автограф.— Львів : ЛНАМ, 2007. — Вип. 2. — С. 271—273.
 32. Студенець Н. Рец. на кн. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 583 с. : іл. / Н. Студенець // Ант. — 2006. — №. 16—18.  — С. 131—132.
 33. Шпак О. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Монографія про українське народне ткацтво / О. Шпак // Народна творчість та етнографія. — 2006. — № 3. — С. 124—126.
 34. Turnau I. Elena Ivanovna Nykorak. Suиas’ni chudoћni tkanyny Ukraїns’kych Karpat / I. Turnau. — Kyїv, 1988. — 224 s. : ryc. 136, w tym barwnych 82 / I. Turnau // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. — 1990. — Vl. 38. — № 3—4. — S. 356—357.
 35. Федорчук О. Українсько-литовський грант «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» / О. Федорчук // URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/69.html (дата звернення: 12.04.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »