2018 рік, випуск 2

2-2018

Павлюк Степан Унікальний підрозділ української академічної науки C. 303-304

читати »

Герус Людмила Мотивація й шляхи реалізації проекту «Українське декоративне мистецтво 1990—2020-х років: етнічні смисли творчих практик» C. 305-309

У зв’язку з тенденціями української культури, зокрема декоративного мистецтва 1990—2020-х років, розкрито актуальність, мету, завдання й очікувані результати проекту «Українське декоративне мистецтво 1990—2020-х років: етнічні смисли творчих практик», який виконується відділом народного мистецтва Інституту народознавства НАН України.
Ключові слова: культура, декоративне мистецтво, етнодизайн, етнічність, традиція, творча практика.

читати »

Никорак Олена Михайло Станкевич — дослідник теорії декоративного мистецтва C. 310-318

Проаналізовано наукові досягнення визначного українського вченого Михайла Станкевича. Головну увагу звертаємо на основні його праці. Дається мистецтвознавча оцінка найбільш значимих теоретичних здобутків автора в галузі декоративного мистецтва.
Ключові слова: Михайло Станкевич, теорія декоративного мистецтва, етноестетика, морфологія, типологія, традиція та інновація, стилістика і семантика.

читати »

Федорчук Олена Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 2. Чинники формування, еволюціонування та актуалізації етнічної мистецької традиції) C. 319-327

Проводиться класифікація чинників етнічної мистецької традиції. Основними визнані параметри: за середовищем і характером походження, за тривалістю дії, за рівнем і характером впливу. За базовий обрано розподіл чинників за середовищем їхнього походження: природні, суспільні, особистісно-психологічні. Показано, що дія чинників залежить від контексту традиції — її перебування у стані формування, еволюціонування або актуалізації. У зв’язку з цим авторка оперує збірним поняттям «чинники формування, еволюціонування та актуалізації етнічної мистецької традиції». На прикладі етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців демонструється загально-закономірна або вибіркова дія чинників у різних контекстах та ареалах традиції.
Ключові слова: етнічна мистецька традиція, бісерне оздоблення, народна ноша, чинники формування, еволюціонування та актуалізації.

читати »

Лебедєва Альона «Народний дизайн»: поняття, що не стало терміном C. 328-332

Досліджується сучасне застосування названого поняття. Воно вперше з’явилося в радянських фахових журналах із мистецтва (1960-ті рр.) на означення неорнаментованих зразків народного мистецтва, де домінувала практична функція. Проте в наші дні це словосполучення у засобах масової інформації змінило своє значення на зовсім протилежне — сучасна стилізація у традиційній манері.
Ключові слова: декор, дизайн, етнонапрями в моді, народне мистецтво, народний дизайн, «роблення», стилізація, традиційні промисли.

читати »

Федорчук Олена, Куцир Тетяна, Кумпікайтє Егле, Мілашенє Дайва, Ненартавічютє Еріка У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч перша) C. 333-338

Стаття розпочинає серію хронік, мета яких — висвітлювати українсько-литовський міждисциплінарний науково-дослідний проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». Репрезентуються мета та завдання проекту, а також усі заходи першої українсько-литовської зустрічі, що відбулася у січні 2018 р. у стінах Інституту народознавства НАН України.
Ключові слова: Україна, Литва, етнічне мистецтво, культурні маркери, етнографічний текстиль.

читати »

Болюк Олег Сучасний стан творчих практик українського декоративно-ужиткового мистецтва (наративи інтернет-джерел): Питання перше: спроби класифікації корисної інформації C. 339-343

Розпочинається огляд сучасного стану українського декоративно-ужиткового мистецтва, висвітлений у джерелах Інтернету на рівні класифікації корисної інформації. Виявлені проблемні аспекти віртуальної інформативної бази українського декоративно-ужиткового мистецтва та означені шляхи їх подолання. Запропоновано науковцям долучитись до написання фахових статей, які розміщуватимуться на довідкових сайтах; брати активну участь у консультуванні журналістів; пропагувати обов’язкове авторство текстів Інтернету. Визначено категорію повідомлень, розміщених на групових та індивідуальних веб-сайтах, зокрема, інформаційних ресурсах державних установ, приватних організацій, окремих блогерів.
Ключові слова: наратив, інформація, творча практика, декоративно-ужиткове мистецтво, Інтернет.

читати »

Куцир Тетяна Пошук національної ідентичності шляхом реконструкції українського народного вбрання C. 344-352

Висвітлюються особливості відтворення українського народного вбрання на початку ХХІ ст. Термін «реконструкція» розглядається як науковий та музейний. В історичному контексті проаналізовані погляди на українську ношу у ХІХ — на початку ХХІ ст. як систему уявлень і пов’язані з ним репрезентації. Виявлено, які саме суспільні потреби такі реконструкції задовольняють та їхній зв’язок із пошуком національної ідентичності. Окреслено типовий образ, створений у такий спосіб.
Ключові слова: українське народне вбрання, реконструкція, національна ідентичність, компонент, ансамбль.

читати »

Віннікава Марія Головні убори в традиційному жіночому костюмі білорусько-українського пограниччя (Західне Полісся) C. 353-362

Розглянуті чотири варіанти жіночих головних уборів, що побутували в традиційному костюмі на території білорусько-українського прикордоння (Західне Полісся) в кінці XIX  — середині ХХ в. Проаналізовано художньо-пластичні особливості, дані наукові реконструкції способів носіння, виконані автором на основі вивчення музейних предметів, архівних і польових матеріалів. Три з представлених реконструкцій публікуються вперше.
Ключові слова: жіночий головний убір, зачіска, очіпок, намітки, орнамент, народне мистецтво пластичного дизайну, реконструкція.

читати »

Тріска Оксана Традиція хатньої ікони на склі: відродження, інтерпретація (на прикладі львівського осередку) C. 363-371

Висвітлюються особливості відродження традиційного гуцульсько-покутського малювання на склі. Виконання реплік ікон другої пол. ХІХ ст. засвідчує свідоме звернення українських художників до етноджерел, які дають цілісну основу не лише для копіювання, але й для творчих інтерпретацій. Тиражування кращих зразків народної творчості сприяє формуванню знакових маркерів української ідентичності.
Ключові слова: народна ікона на склі, творча інтерпретація, художня стилістика, репліка, національна ідентичність.

читати »

Козакевич Олена Традиція плетіння поясів на Гуцульщині в ХХ — на поч. ХХІ століття C. 372-384

Зроблено спробу дослідити традиції плетіння й оздоблення гуцульських поясів ХХ — поч. ХХІ століття. Увагу зосереджено на унікальних і універсальних ознаках техніки «сітчастого плетіння». В основі вивчення способів носіння, типів, технологічних прийомів виготовлення і художніх особливостей поясів — авторські польові дослідження (2004—2017) та опрацювання музейних колекцій різних рівнів. Визначено головні етапи побутування традиційних плетених поясів на Гуцульщині, осередки їх виготовлення, локальні відмінності, зафіксовано імена майстрів. Один з головних практичних результатів студій — фіксація давніх та сучасних зразків техніки сітчастого плетіння від носіїв традиції й авторська спроба реконструкції сітчастих поясів.
Ключові слова: народний одяг, пояс, витоки, Гуцульщина, порівняльний аспект, локальні особливості, плетення, сітчаста структура, колористика, оздоблення, універсальність, унікальність, традиція, реконструкція, майстриня.

читати »

Гасанова Валіда Публікація азербайджанських народних казок C. 385-390

Коротко описується шлях розвитку азербайджанських народних казок, даються прості пояснення як становленню їх документально-інформаційної бази, так і духовного багатства.
Ключові слова: азербайджанські народні казки, казки, Нізамі Гянджеві, розповіді, фольклор.

читати »

Цимбалюк Олена Звичаєва флористика села Словіти на Львівщині початку ХХІ століття C. 391-396

Розглядаються форми та способи виготовлення української народної флористики, які збереглися у побуті при відзначенні головних релігійних свят.
Ключові слова: майстриня, релігійне свято, український народний обряд, виготовлення, квіти, значення, флористичні вироби, Словіта.

читати »

Івашків Галина Кераміка двох поколінь родини Чорних: традиції і новаторство C. 397-409

Проаналізовані художні особливості керамічних виробів двох поколінь гончарів із Косова — Ореста, Марії та Миколи Чорних. Їхній доробок — це традиційні (кахлі, облицювальні плитки, дзбанки, глечики, макітри, миски, тарілки, вази) та інноваційні (світильник-торшер, наземний свічник, столи, умивальник) предмети. Розглянуто найбільш виразні риси технік оздоблення, колористики, типології, мотивів та сюжетів розпису.
Ключові слова: гончар, кераміка, традиція, новаторство, типологія, художні особливості

читати »

Гілязова Наталія Вітражі у відновлених сакральних спорудах Івано-Франківська кінця ХХ — початку ХХІ століття C. 410-415

Розглядаються іконографічні, художні та стилістичні особливості творів храмового вітражного мистецтва в м. Івано-Франківську. Виділені основні композиційні рішення та охарактеризовані колористичні особливості створення вітражів у відновлених сакральних спорудах кінця XX — початку XXI ст.
Ключові слова: вітраж, храмові споруди, засклення, відновлення, формування, іконографія, стилістика, художні особливості, композиція.

читати »

Макогін Ганна Народне мистецтво у дизайні одягу поч. ХХІ ст.: прийоми і особливості стилізації C. 416-420

Викладені результати досліджень базуються на аналізі засобів художньої виразності моделей одягу, створених українськими дизайнерами. Визначаються культурні фактори впливу на дизайн репрезентативного костюма з елементами традицій, аналізуються дії функцій костюма на методи і принципи стилізації. Актуальні прийоми стилізації костюма проаналізовані з урахуванням сучасних тенденцій: відсутності загальноприйнятих єдиних норм в одязі, стирання відмінностей між одягом різного призначення, еклектикою в стилістиці костюма ХХІ ст.
Ключові слова: стилізація, народне вбрання, крій, конструкція, декорування, орнаменти.

читати »

Луковська Ольга Кореляція традицій і новацій у художньому текстилі України на зламі ХХ—ХХІ ст. C. 421-424

Досліджується кореляція народних традицій і сучасних тенденцій в українському художньому текстилі на зламі ХХ—ХХІ ст. Простежуються характерні риси творчої практики, аналізуються художні особливості творів, виконаних професійними митцями, що працюють у цій ділянці.
Ключові слова: художній текстиль, художник, народна традиція, кореляція, новація.

читати »

Сидор Віталій Сакральна ландшафтна скульптура Галичини кінця ХХ — початку ХХІ століть: типологічні новації та іконографічні характеристики образу Христа C. 425-435

Розкривається візуальний контекст сакральної ландшафтної скульптури Галицького краю періоду 1990—2015 рр. Окреслюються локалізації досліджуваних об’єктів, визначаються особливості їх функціонування, аналізуються композиційні, образні та стилістичні редакції подачі відтворюваних персоналій, чим у цілому вибудовується загальна типологічна картина досліджуваного явища. У цьому ж руслі подається іконографічна характеристика скульптур Спасителя. Висвітлення напрацьованого супроводжується визначенням усталених і відносно нових аспектів безпосереднього постання таких скульптур.
Ключові слова: сакральна ландшафтна скульптура, галицькі терени, образ, типологія, іконографія, новації.

читати »

Дутка Романа Шляхи актуалізації української народної вибійки у ХХІ столітті C. 436-440

Зауваги до теми конференції, способи залучення народної вибійки до сучасної мистецької практики, досвід львівського промислового жіночого кооперативу «Українське Народне Мистецтво».
Ключові слова: вибійчані тканини, актуалізація традиції, Львів, кооператив «Українське Народне Мистецтво».

читати »

Олійник Ольга Ткацтво Покуття кінця ХХ — початку ХХІ століття: традиція та образно-стильові інспірації C. 441-447

Традиційна художня тканина — один з важливих маркерів етнокультури, а на зламі тисячоліть це мистецьке надбання стає потужним джерелом натхнення, отримує нову духовну якість. Сучасні естетичні запити суспільства спрямовують розвиток покутського ткацтва у руслі інтерпретації традиційної художньої основи, створення образних асоціацій майстрами та дизайнерами текстилю.
Ключові слова: тканина, традиція, народний майстер, візерунок, орнамент.

читати »

Ольга Ямборко Модерне і традиційне у килимах Олени та Ольги Кульчицьких C. 448-453

Розкривається килимарський доробок сестер Кульчицьких як вияв «українського стилю» першої третини ХХ ст. Висвітлюються джерела цього творчого доробку. З’ясований вплив фінського дизайну на ранньому етапі становлення художньої манери Олени Кульчицької. Українське народне декоративне мистецтво розглянуте як джерело зростання зрілого авторського стилю у килимах Олени та Ольги Кульчицьких.
Ключові слова: килими, художній текстиль, фінський дизайн, український стиль, Олена та Ольга Кульчицькі.

читати »

Мойсей Людмила, Бабіна Юліана Формування етнохудожньої культури студентів в сфері декоративно-прикладного мистецтва C. 454-462

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку європейського суспільства та вищої художньої освіти відбулися суттєві зміни. Опираючись на вікові інтерференції на пострадянському просторі в сфері науки, мистецтва і народних традицій, в педагогічній практиці вчених-педагогів все частіше турбують питання етнохудожньої культури учнів.
Ключові слова: етнохудожня культура, етнорегіональна культура, етнопедагогічна культура, студенти, компонент, етнохудожня підготовка.

читати »

Мотиль Романа Традиційна кераміка в системі художньої освіти (на прикладі Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва ім. Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв) C. 463-468

Висвітлюється роль народних традицій у процесі передачі професійних гончарських знань на відділі художньої кераміки Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва ім. Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв. Проаналізовані умови й обставини, за яких відбувається форма навчання, вказано на окремі регіональні особливості цього процесу.
Ключові слова: народні традиції, художня кераміка, гончарство, освіта, Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва ім. Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв.

читати »

Чіх-Книш Богдана Роль Косівського осередку мистецької освіти у збереженні традиційних ремесел Гуцульщини C. 469-477

Розглядається осередок косівської мистецької школи, який сформувався на основі традиційних ремесел, що побутували на Гуцульщині упродовж століть. Наголошується, що протягом ХХ ст. змінювались форми та освітні рівні навчального закладу у Косові, однак стійкою була стратегія навчання, що базувалась на вивченні народних технологій, композиційних структур та орнаментики, що сприяло збереженню гончарства, різьбярства, бондарства, килимарства, сукнарства, мосяжництва, шевства та кушнірства. В обіг введено імена викладачів, художників, майстрів, творчість яких сформувала особливості навчального процесу і сприяла збереженню традиційних ремесел.
Ключові слова: осередок мистецької освіти, традиційні ремесла, народні технології.

читати »

Климчик Ірина Організація навчальної практики в Дніпропетровській академії музики імені Михайла Глінки C. 478-482

Досліджується вплив навчальної практики на поліпшення професійної підготовки випускників Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки. Відстежується значення її фольклорного компонента. Підіймається проблема популяризації нематеріальної музичної спадщини Дніпропетровщини як важливої складової майбутньої професійної діяльності випускників ВНЗ.
Ключові слова: навчальна практика, концертно-виконав­ська практика, педагогічна практика, практика роботи з хором (ансамблем, оркестром, капелою), архівно-бібліо­графічна практика, музичний фольклор.

читати »

Селівачов Михайло Роль Василя Парахіна в українському народному мистецтві на межі ХХ і ХХІ століть (до 80-річчя від народження) C. 483-493

Йдеться про Заслуженого працівника культури України, художника В.Г. Парахіна, який організував упродовж 1970—2000-х рр. кільканадцять осередків різьблення, плетіння, каменеобробки, розпису тощо. Він розробив і втілив у дійсність ефективну методику відновлення призабутих народних промислів на основі дослідження місцевої селянської спадщини, виявлення природної краси матеріалу, естетичного осмислення технічних прийомів. Як і всі визначні митці ХХ століття, В. Парахін опублікував ряд есеїв із власного творчого досвіду.
Ключові слова: селянське мистецтво, народна творчість, традиційні промисли, художнє ремесло, поетика технічного прийому, різьблення на дереві.

читати »

Шпак Оксана Традиційний розпис Яворівщини як джерело творчих інспірацій Наталії Дюг C. 494-501

В основі творчості художниці Наталії Дюг, яка живе і працює у смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області, лежить локальна традиція розпису на дереві Яворівщини — декор мальованих скринь ХІХ — першої пол. ХХ ст., розпис дитячих іграшок (забавок) кінця ХІХ—ХХ ст. Художниця працює у галузі станкового малярства, свої картини виконує акриловими фарбами на склі й на тканині. У творчості Наталії Дюг виразно прочитуються дві тенденції: зв’язок з традицією яворівського народного розпису і новаторство щодо техніки й матеріалу, типології та стилістики творів.
Ключові слова: народне декоративне мистецтво Яворівщини, декоративний розпис, яворівські мальовані скрині, яворівські народні забавки, мотиви орнаменту, інтерпретація, етномистецька традиція.

читати »

Березуцька Марина Репертуар сучасного ансамблю бандуристів: синтез народного і академічного C. 502-506

Аналізується репертуар сучасного ансамблю бандуристів Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки «Чарівниці» — як результат синтезу народного і академічного у бандурному мистецтві. Визначаються три основні репертуарні напрямки ансамблю: фольклорний — обробки народних пісень; академічний — аранжування творів української та світової класики, а також сучасних українських композиторів; оригінальний — композиції, написані спеціально для ансамблю бандуристів.
Ключові слова: ансамбль бандуристів, репертуар, бандурне мистецтво.

читати »

Ваврух Марія Львівська графіка другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. через призму національної самоідентифікації та її вплив на покоління митців кінця ХХ — початку ХХІ ст. C. 507-513

Подається короткий аналіз графіки Львова другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Зроблено спробу виявити соціокультурні і духовно-моральні чинники появи у 1960-х роках нової парадигми розвитку української графіки. Мистецтвознавчий аналіз концепцій художників дав підстави зробити висновок про дію національно-самоіденти­фікаційного фактора при визначенні перспектив розвитку графіки Львова другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Ці процеси були невід’ємними від загального тяжіння багатьох молодих художників до волевиявлення в особистому творчому розвитку. Їхній мистецький досвід став тим містком, що пов’язав потуги графіків 20—30-х рр. ХХ ст. із творчими інспіраціями молодшого покоління на рубежі ХХ — початку ХХІ ст.
Ключові слова: шістдесятництво, модернізм, національна самоідентифікація, графіка, сучасні графічні концепції.

читати »

Флікоп-Світа Галина Іконопис на склі в Білорусі: витоки ремесла, твори 1920—1930-х рр. в музейних збірках та приватних колекціях C. 514-522

Іконопис на склі до теперішнього часу є не вивченою темою в історії білоруського мистецтва. Збережені поодинокі пам’ятки об’єктом дослідження раніше не були. У статті розглянуто п’ять ікон на склі зі збірок трьох музеїв і приватної колекції — все те, що вдалося виявити. На думку автора, ці ікони були створені в 1920—1930-ті рр. Крім того, на матеріалах з архівних джерел вдалося виявити найбільш ранні періоди поширення ікон на склі на білоруських землях. Встановлено, що в другій половині XVIIІ — на початку ХІХ ст. в уніатських храмах різних регіонів зустрічалися такі твори.
Ключові слова: ікони на склі, хатні ікони, народне мистецтво, розпис по склу, мистецтво Білорусі початку ХХ‑го століття.

читати »

Герус Людмила Міжнародний науковий форум «Традиційний білоруський костюм в європейському культурному просторі» C. 523-524
читати »

Брайченко Олена Етнологічна студія глиняного посуду в українській народній культурі харчування C. 525-526
читати »

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »