Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

2017 рік, випуск 5

5-2017

Герус Людмила Відділ народного мистецтва: 25-ліття діяльності C. 1003-1018

Розкриваються здобутки відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України за двадцятип’ятиріччя діяльності (1992—2017). Висвітлюються напрацювання колективу в науково-пошуковій, науково-дослідницькій, куль­турно-освітній та популяризаційній роботі. Окреслюються сфе­ри наукових досліджень співробітників, дається стисла аналітична оцінка видавничих проектів, в т. ч. монографій.
Ключові слова: народне мистецтво, мистецтвознавство, національна культура, монографія, альбом.

читати »

Болюк Олег Мистецтвознавчі студії художніх виробів з дерева у церкві: короткий огляд історіографії проблеми C. 1019-1037

Подано стислий аналітичних огляд спеціальної літератури вітчизняних науковців з галузі архітектури, мистецтвознавства, етнології, культурології, історії та релігієзнавства, де є інформація про художні вироби з дерева, які призначені для обладнання українських церков. Увагу звернено на вибіркові друковані видання. Іноземну літературу, періодику та Інтернет-джерела у статті не враховано.
Ключові слова: різьба, дерево, виріб, храм, церква, облаштування, Україна.

читати »

Тарас Вікторія Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки C. 1038-1046

Розглядається поняття стилю, стилізації, моди та типології в садово-парковому мистецтві. Визначені базові терміни. Показано тяглість розвитку садово-паркового мистецтва.
Ключові слова: садово-паркове мистецтво, стиль, ланд­шафт­но-планувальний уклад, ландшафтно-планувальна ком­по­зиція, садово-паркові закладення.

читати »

Федорчук Олена Етномистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші гуцулів C. 1047-1071

Стаття присвячена двохсотлітній традиції бісерного оздоблення народної ноші гуцулів та її локальним проявам на рівні етномистецьких зон та осередків. Розглядаються три етапи розвитку. Кожному етапу відповідає своєрідна парадигма творчості. Рушійною силою трансформаційних процесів традиції є її пасіонарно-креативний потенціал. Залежно від його рівня, традиція може перебувати у різних фазах: зародження, первинного розвитку, креативного піднесення, реверберації, актуалізації. Кожна фаза характеризується різними масштабами та якісними характеристиками народної творчості. Локальну варіативність мистецьких традицій Буковинської, Галицької та Закарпатської Гуцульщини унаочнюють графіки пасіонарно-креативного потенціалу.
Ключові слова: етнічна мистецька традиція, пасіонарно-креативний потенціал, етапи етномистецької традиції, фази мистецької традиції, бісерне оздоблення народної ноші українців, Буковинська Гуцульщина, Галицька Гуцульщина, Закарпатська Гуцульщина.

читати »

Шпак Оксана Українські ікони на склі у збірці Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України C. 1072-1078

У публікації подано загальну характеристику та іконографічний аналіз західноукраїнських ікон на склі ХІХ ст. з фондової збірки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Наголошується на мистецькій та іконографічній цінності творів.
Ключові слова: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, ікона на склі, іконографія.

читати »

Козакевич Олена Життєві та творчі імпровізації Олександра Дмитренка (з нагоди 70-ти річного ювілею митця) C. 1079-1085

Олександр Іванович Дмитренко — український художник, викладач Львівської Національної академії мистецтв  — у 2017 році відсвяткував свій 70-річний ювілей. У статті розглянуто основні життєві віхи митця, визначено ключові події та персоналії, що відіграли провідну роль у виборі професії.
Ключові слова: Олександр Дмитренко, педагог, художник, живопис, пленер, виставки, творчість, мистецтво

читати »

Кузьменко Оксана Концепт «ворог» в інтерпретаційній парадигмі фольклору ХХ століття C. 1086-1096

У статті проведено семантико-структурний аналіз фольклорного концепту «ВОРОГ», який займає одне з головних місць у загальнофольклорній картині ХХ століття. На основі ліро-епічних та епічних текстів, які виникли та увійшли в українську фольклорну традицію у період двох світових війн, простежено діахронний і синхронний зріз семантичної парадигми збірного образу ворога. Зроблено висновки про стійкі стереотипні ознаки ворога-загарбника та їх когнітивне значення в національній культурі.
Ключові слова: український фольклор, фольклорний концепт, фольклорний мотив, фольклорна формула, образ, епітет, ворог.

читати »

Ципишев Сергій Традиційна хлібопекарська сировина поліщуків C. 1097-1103

Зроблений огляд традиційної для Полісся хлібопекарської сировини, яка й дотепер використовується автохтонами. Аналізуються процеси, в яких використовували цю сировину, особливу увагу закцентовано на їх значенні, розглянуто пов’язані технологічні та біологічні моменти. Частково описано звичаєвість, що безпосередньо чи опосередковано стосується процесу хлібопечення та продуктів, які у ньому використовують.
Ключові слова: хлібопекарська сировина, Полісся, хліб, ферментація, вода, дріжджі, тісто, звичаєвість.

читати »

Роман Радович Конструктивні особливості дверей у житлах поліщуків (спроба діахронного аналізу) C. 1104-1112

У запропонованій розвідці розглянуті конструктивні особливості дверей у житлах поліщуків. У діахронному розрізі проаналізована специфіка монтування дверних полотен, способи їх навішування. Прослідковані процеси формування дверної коробки, варіанти кріплення її вертикальних та горизонтальних елементів, конструктивні вузли тощо.
Ключові слова: Полісся, житло, двері, одвірки, надпоріжник, поріг.

читати »

Коцан Василь Традиційний жіночий плечовий та верхній одяг долинян Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. C. 1113-1125

Стаття присвячена дослідженню традиційного жіночого плечового та верхнього вбрання долинян Закарпаття ХІХ  — першої половини ХХ ст. На основі польових, архівних і літературних джерел, музейних колекцій проаналізовано кілька важливих аспектів з досліджуваної проблематики: матеріал та способи виготовлення (крій), художні особливості (оздоблення), способи одягання та функціональне призначення (буденний, святковий, обрядовий) плечового та верхнього вбрання. Художньої виразності як буденному, так і святковому вбранню надавали вишивка, фабричні стрічки, машинні шви, декорування бісером. Вивчення функціонального призначення того чи іншого елемента дало змогу виявити його простоту, святковість і символічність.
Ключові слова: плечовий та верхній одяг, безрукавка, гуня, куртка, крій, домоткане полотно, вовна, фабрична матерія, оздоблення, вишивка, фабричні стрічки, машинні шви.

читати »

Серебрякова Олена Прикмети, заборони та настанови населення Покуття (на прикладі зимового циклу свят) C. 1126-1133

На основі етнографічних джерел кінця ХІХ — початку ХХI ст. і матеріалів сучасних польових досліджень охарактеризовано локальні покутські повір’я, ритуальні заборони, звичаєві настанови, пов’язані з зимовою обрядовістю.
Ключові слова: Покуття, вірування, прикмети, заборони, настанови, звичаї.

читати »

Проців Олег Діяльність Малопольського мисливського товариства (1920—1939 рр.) C. 1134-1140

Розглянуто діяльність Малопольського мисливського товариства в період 1920—1939 рр. у гуманітарних, громадських, політичних та економічних аспектах. Досліджено вплив товариства на організацію мисливського господарства на території Галичини (Малопольщі). Описано статут Малопольського мисливського товариства, організацію мисливських з’їздів та керівників осіб товариства.
Ключові слова: Львів, Галичина, Малопольща, мисливство, полювання, законодавство, товариство.

читати »

Руденко Олег Іван Крип’якевич і дереворити Олени Кульчицької C. 1141-1148

Дослідження зосереджується на аналізі графіки Олени Кульчицької, виконаної для видатного українського історика Івана Крип’якевича. Береться до уваги творчий метод художниці, особисті зацікавлення історика, культурний та історичний контекст тієї доби. Аналізується ряд статей Івана Крип’якевича, присвячених дослідженню деревориту в Україні. Розглядаються мистецькі та іконографічні варіанти пошуків Олени Кульчицької під час розробки екслібриса. Звернено увагу на інтерпретацію відповідних атрибутів, використаних у своїх композиціях художницею.
Ключові слова: графіка, ескіз, композиція, творчість, символ, історія, держава, національний, культура.

читати »

Косів Роксолана Твори Тимотея — маляра, міщанина риботицького 1660—1670-ті рр. C. 1149-1155

Розглядається Апостольське Моління 1673 р. авторства майстра Тимотея з міста Риботичі біля Перемишля, яке, як свідчить підпис, він намалював разом зі шваґром. Моління є найдавнішою збереженою пам’яткою з авторським підписом маляра з цього великого і добре відомого у другій пол. XVII—XVIII ст. мистецького осередку Надсяння. Увагу приділено характерній малярській манері твору, що не цілком «вписується» в усталене на сьогодні поняття про творчість риботицьких майстрів. На підставі вивчення авторського почерку до спадщини риботицького маляра Ти­мотея віднесено також унікальне полотнище, що було частиною іконостасу зі зображенням Празникового, Молільного та Пророчого ярусів. Обидва твори є вихідними пам’ятками, що дають уяву про розвиток стилістики ікономалярства риботицьких майстрів у 1650—1670-х рр.
Ключові слова: маляр Тимотей, іконографія, стилістика, м. Риботичі, риботицький малярський осередок, Апостольське Моління 1673 р.

читати »

Бобош Ярослав Початок становлення національної ідеї в західноукраїнському малярстві кінця ХІХ — початку ХХ століття C. 1156-1161

Висвітлюється один із аспектів національної ідеї в малярстві західноукраїнського художника Юліана Панькевича періоду кінця ХІХ — початку ХХ століття. Описано ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом, яка знаходиться в церкві св. пророка Іллі села Борщів на Львівщині. Встановлено, що сільський хлопчик, якого художник намалював зі спини у кептарику і який, склавши долоні докупи, молиться до Пресвятої, це юний Іван Хреститель. Образ Богородиці з Ісусом нагадує давній іконографічний тип ікон «Замилування», який поширений в західноукраїнському мистецтві періоду Ренесансу. Богородицю з Ісусом часто зображували разом з маленьким Іваном Хрестителем.
Ключові слова: Галичина, ікона, Пресвята Богородиця з Ісусом, Іван Хреститель, мистецтвознавство.

читати »

Бистрякова Валентина, Осадча Алла, Гула Євген Плакат як засіб соціальної реклами C. 1162-1167

В рамках мистецтвознавчого дискурсу розглянуті специфічні риси використання плаката як засобу реклами у соціальній сфері (соціальній рекламі). Визначена сутність і особливості соціальної реклами. Проаналізована еволюція плаката та досліджені характеристики саме соціального плаката. Виявлені його різновиди.
Ключові слова: плакат, реклама, рекламна діяльність, рекламна практика, соціальна реклама, історія реклами.

читати »

Франк Іван Нагрудні прикраси Гуцульщини в контексті збереження та розвитку народних традицій C. 1168-1172

Простежується формування та розвиток традицій виготовлення та декорування нагрудних прикрас гуцулів; виявляються видозміни, модифікації традиційних етнокультурних явищ, пов’язаних із соціальними змінами суспільства; досліджується поява нових етнокультурних якостей на основі сучасних соціально-культурних перетворень. Зроблена спроба простежити віхи в історії розвитку основних та допоміжних компонентів нагрудних прикрас Гуцульщини ХІХ — початку ХХ ст. у збереженні та примноженні народних традицій, розвиток декоративно-прикладного мистецтва на Гуцульщині.
Ключові слова: функція, нагрудні прикраси, народні традиції.

читати »

Мельник Іван Художнє дерево Гуцульщини: мистецькі та стилістичні особливості ремесла Делятинського краю (на матеріалах експедиційних досліджень) C. 1173-1176

Аналізується художнє дерево Делятинщини як своєрідний художній феномен у контексті народного мистецтва Гуцульщини. Матеріали, на яких ґрунтується стаття, зібрані в експедиціях, відчутно доповнюють відомості про різьбярство Українських Карпат, зодчих і різьбярів Делятинщини кінця ХІХ — середини ХХ ст.
Ключові слова: художнє дерево, сакральні споруди, житлові споруди, традиції, майстри.

читати »

Мисько Ярема Скульптурні портрети українських письменників у творчості Еммануїла Миська: образність та пластичні особливості C. 1177-1180

У статті здійснено аналіз образно-пластичних особливостей скульптурних портретів українських письменників, створених Еммануїлом Миськом. Важливим аспектом дослідження творчості скульптора стало встановлення особливостей творчого методу, його послідовна візуалізація у кожному образі. Зокрема варто відзначити, що у скульптурних портретах, створених Еммануїлом Миськом, вагомими було виокремлення характеристик емоційних та відтворення психологічних особливостей. Завдяки комплексному підходу образи українських письменників, створених Еммануїлом Миськом, надають можливість говорити про функціонування творів у двох площинах, де портретовані постають не тільки як громадські діячі, пасіонарії, але і як особистості складної душевної організації (що особливо виразно видно у серії камерних скульптур).
Ключові слова: портрет, образ, психологічні особливості, творчий метод, українські письменники.

читати »

Зятик Богдан Відображення стилістик модернізму у стінописах храмів Львова 1990—2015 рр. C. 1181-1189

Вперше комплексно розглядаються поліхромії храмів Львова 1990—2015 рр., виконані під впливом стилістик модернізму. Увага зосереджена на стилістичному аналізі стінописів. З’ясовується проблематика вживання терміна «модернізм» стосовно храмових стінописів. В результаті дослідження поліхромії поділені на дві групи. Першу представляють такі іконописці як Іван Проців, Орест Хоркавий та Іванка Крип’якевич-Димид. Ці іконописці належать до старшого покоління сучасних львівських митців, відповідно вони першими почали експериментувати зі стилістикою храмових поліхромій, прагнучи надати їм особливого мистецького звучання. В цих поліхроміях можемо відчитати вплив стилістики Михайла Бойчука (каплиця Стрітення Українського Католицького Університету) та Мирона Левицького (храм святої Анни). Другу групу представляють випускники кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв:Святослав Владика (Асоціація сакрального мистецтва), Василь Сивак («Софія»). Ця група є близькою по духу до творчості Юрія Новосільського, Юрія Нарбута, Ювеналія Мокрицького, Марка Рупніка. Охарактеризовано також і технологічні особливості стінописів.
Ключові слова: поліхромії храмів Львова 1990—2015 рр., модернізм, стилістика, іконопис.

читати »

Трохим Лідія Львівська станкова графіка 1970—1990 рр.: культурно-мистецькі взаємозв’язки з центральноєвропейськими творчими осередками C. 1190-1197

У роботі здійснено аналітичне опрацювання історичних, політичних і соціальних чинників, що спричинили новий вияв форми у графічному мистецтві. Особлива увага звертається на художньо-стилістичні особливості художників, які працювали над власною візуалізацією графічного твору. Досліджено ремінісценції образо-тематичності в львівській станковій графіці останньої третини ХХ ст., зокрема, влив польського та балтійського середовища на традиційну українську графіку та трансформацію формо-стилістичних ознак графіки у творчості польських та балтійських художників з метою доведення можливості творчої інтерпретації та самоідентифікації українських графіків.
Ключові слова: графічне мистецтво, формостилістичні ознаки, інтерпретація, самоідентифікація.

читати »

Фурдичко Андрій Поп-фольк як явище культурних етно-адаптаційних процесів сучасного музичного мистецтва України C. 1198-1207

Аналізується процес становлення та розвитку поп-фольк гілки української традиційної естради й основних її виконавців; визначаються особливості культивування та цитування фольклорних джерел та образів, символів, що репрезентують сталий вияв української культурної ментальності.
Ключові слова: поп-культура, естрада, фольклор, фольк-орієнтація, цитування, ВІА, народний мелос.

читати »

Івашків Василь, Івашків Галина Із китайського щоденника: нотатки про україністику, освіту та культуру C. 1208-1234

Стаття висвітлює особливості життя й побуту Китаю крізь призму сприймання українських науковців, які майже рік прожили в найбільшому місті країни — Шанхаї. Акцентовано на українській присутності в цій країні, зокрема йдеться про кафедру української мови та літератури й Центр дослідження України Шанхайського університету іноземних мов, музей «Україна» у місті Цзіньхуа, презентацію поезій Т. Шевченка китайською мовою у посольстві України в КНР, бронзовий бюст М. Гоголю в Шанхаї, цікаву та ініціативну українську громаду цього міста і т. ін. Описано враження від відвідин китайських музеїв, храмів, парків та скверів у Шанхаї, Пекіні, Нанчіні та Сучжоу, від китайського села, національної кухні тощо.
Ключові слова: Китай, україністика, освіта, культура, китайські храми, парки, музеї.

читати »

Конопка Володимир Весільні переспіви («вівáти») Західного Поділля (на матеріалах с. Новоставці Бучацького та с. Сороцьке Теребовлянського р-нів Тернопільської обл.) C. 1235-1243

Публікуються короткі весільні пісні, які виконували під час застілля та обдаровування на Західному Поділлі, зокрема у селах Новоставці Бучацького та Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.
Ключові слова: Західне Поділля, весільні пісні, переспіви, «вівати».

читати »

Король Василь Рукописний збірник замовлянь із села Луг Рахівського району Закарпатської області C. 1244-1248

Подається рукописний збірник народних замовлянь із с. Луг, Рахівського району Закарпатської області. Робиться спроба класифікації замовлянь за об’єктами застосування. Окремо звернуто увагу на способи передачі сакрального знання та образ непростого — знаючого «баїльника».
Ключові слова: замовляння, світогляд, магія, обряд.

читати »

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »